ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทราย 

 
 ข้อมูลทั้งหมด
ข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2565
ข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2565 new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสร... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทราย เรื่อง ผลการสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะ (ภาค ก. และ ภาค ข.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทราย เรื่อง ผลการสอบ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทราย เรื่อง รายชื่อผ... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต และปลูกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม ภายแนวคิด              ZERO Tolerance คนไม่ทนต่อการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทราย ประจำปี พ.ศ. 2566
กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประกาศเจตนารม ...

อ่านต่อ... 
 
การบริหารจัดการด้านนวัตกรรม
การบริหารจัดการด้านนวัตกรรม ...

อ่านต่อ... 
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ...

อ่านต่อ... 
 
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ...

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด


ข้อมูลทั้งหมด
 
     
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
 
 
 
 
 061 857 2506


วัน พฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2567

สาระดีๆจากศาลปกครอง
banner-HappyWorkplace
11111111
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
เช็คเมล์
ติดต่อเรา
3